Privacy Statement Santander Consumer Finance Benelux B.V.


In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna: ‘Santander’) met uw persoonsgegevens omgaat. Dit Privacy Statement is eveneens van toepassing op bezoekers van de website santander.nl.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

In het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering verwerkt Santander uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn:
- beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten;
- aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met klanten;
- klantenbeheer;
- marketingactiviteiten, om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn;
- statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementdoeleinden, productontwikkeling en marketingactiviteiten;
- voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude, witwassen en andere laakbare activiteiten;
- voorkomen van overkreditering;
- voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Santander kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen die behoren tot de groep waarvan Santander onderdeel uitmaakt. Deze ondernemingen kunnen u ook benaderen voor het aanbieden van hun producten en diensten.
Santander kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Santander. Zonder uw voorafgaande toestemming zal Santander geen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden.
Santander is aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (‘BKR’) te Tiel. Dit houdt in dat bij een kredietaanvraag informatie over uw kredietwaardigheid zal worden opgevraagd bij het BKR. Daarnaast zal na aanvaarding van de kredietaanvraag de kredietregistratie welke daarmee tot stand is gekomen bij het BKR worden geregistreerd, en zal van onregelmatigheden in de afwikkeling van de krediettransactie bij het BKR melding worden gedaan overeenkomstig het Algemeen Reglement van de Stichting Kredietregistratie.

Wanneer u op de website van Santander persoonsgegevens achterlaat, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte, legt Santander zich toe op het beschermen van uw privacy. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Strikte veiligheidsprocedures worden gebruikt bij de opslag en toegang tot uw persoonsgegevens. Wanneer Santander online om persoonsgegevens vraagt, zorgt Santander ervoor dat uw webbrowser deze codeert.

De website van Santander maakt gebruik van cookies. Een cookie is informatie, een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, waardoor de website u op een later tijdstip herkent.

Santander gebruikt de cookies voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Santander. Wanneer u niet wenst dat Santander gebruik maakt van cookies bij uw bezoek aan de website, kunt u deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.


Santander maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookie

Doel Cookie

Welke informatie

Levensduur

Google Doubleclick

Santander gebruikt Google DoubleClick om de effectiviteit van haar marketing campagnes te meten.

Random string

6 jaar

Google Analytics

Santander gebruikt Google Analytics om de effectiviteit van haar marketing campagnes te meten.

Random string

2 jaar

Google Adwords

Santander gebruikt Google Adwords om de effectiviteit van haar marketing campagnes te meten.

Random string

2 jaar

Santander Order-ID

Santander.nl gebruikt een zogenaamde unique-id cookie om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker.

Random string

9 uur

Gebruikers ID 

Cookie op de inlogpagina van MijnRekening waarin de gebruikersnaam opgeslagen wordt. Dit wordt alleen gedaan als de klant “Bewaar mijn login” heeft aangevinkt, en succesvol is ingelogd.

Gebruikersnaam

1 jaar

Session Cookie

MijnRekening gebruikt na login een cookie om de sessie op te slaan. Na de sessie wordt dit cookie verwijderd.

Session-token

Session

CookieSetting

Deze cookie registreert uw voorkeursinstellingen met betrekking tot de toestemming van het plaatsen van cookies.

Type toestemming

1 jaar

Google

Santander maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Santander te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Santander heeft hier geen invloed op.


Telefoongesprekken

Santander kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, voor (fraude)onderzoek en opsporing en ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor deze doeleinden.

Overdracht activiteiten

Indien (een onderdeel van) Santander een dochteronderneming of een bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) Santander wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Inzage en recht van verzet

Indien u niet meer wenst dat uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kunt dit aan Santander kenbaar maken door een schriftelijk verzoek te sturen aan:

Santander Consumer Finance Benelux B.V.
T.a.v. de Klantenservice
Antwoordnummer 52545
3502 VH Utrecht
(Postzegel niet nodig)

Dit adres kunt u eveneens gebruiken indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Santander met betrekking tot u verwerkt. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, onder bijvoeging van een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.
Dit adres kunt u ook gebruiken indien u overige vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de wijze waarop Santander uw persoonsgegevens verwerkt.

Melding CBP

Santander zal zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder meldingsnummer 1110376. Verantwoordelijke is Santander Consumer Finance Benelux B.V., Winthontlaan 171, 3526 KV Utrecht.

Wijzigingen Privacy Statement

Santander behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt dan ook verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

NL